English
 
 

 JUNKCALL.org 香港 0016432452629 搜尋結果

也搜尋 Google | Yahoo!
小熊來電通知 小熊來電通知 +0016432452629
入境處騙案
2016/11/24 17:23 【 不詳 】( 錄音推銷 )

提交電話

當提交進行推銷的手提號碼時,請提供更多詳細資料。 請勿提交親友電話。

JunkCall.org JunkCall.org 範例 XXXXX21392
公司/機構: 德嘉中港法律及調查中心
來電情況: 非法收數公司, 負責人為何其德, 此人為騙子一名
2019/2/1 18:38 【 提高警覺 】( 提高警覺 )
JunkCall.org JunkCall.org 範例 XXXXX80000
公司/機構: 極速開鎖
來電情況: 打咗好多個電話 得呢個有人聽 凌晨時段都有服務,good job.
2019/2/15 22:22 【 其他 】( White List )
JunkCall.org JunkCall.org 範例 XXXXX63142
公司/機構: 五旬節聖潔會永光書院
來電情況: 作出騷擾性傳真來電,誤作電話發出者不黯粵語
2019/1/22 10:36 【 其他 】( 來電無聲, 回撥不通 )
JunkCall.org JunkCall.org 範例 XXXXX80000
公司/機構: 極速開鎖 24小時開鎖公司
來電情況: 很快到達 師父手工很好
2019/2/13 20:19 【 其他 】( White List )
JunkCall.org JunkCall.org 範例 XXXXX94624
公司/機構: 新濠影匯
來電情況: 送2晚免費酒店,一年內有效
2019/1/8 15:57 【 其他 】( Cold Call )

 

電話號碼:
公司/機構:
來電情況:
請多提供內容資料以便分析
  • 推銷/ 可疑電話
  • 非推銷/ 可信電話
行業: 財務借貸
不明來電商業來電
其他來電
可疑來電

類型:


不明來電推銷電話


電子訊息
可疑來電
行業:類型: