English
 
 

 JUNKCALL.org 香港 0015353963925 搜尋結果

也搜尋 Google | Yahoo!
小熊來電通知 小熊來電通知 0015353963925
無聽
2015/7/23 13:52 【 無聽 】( 提高警覺 )

提交電話

當提交進行推銷的手提號碼時,請提供更多詳細資料。 請勿提交親友電話。

JunkCall.org JunkCall.org 範例 XXXXX19174
公司/機構: 網騙吳國強
來電情況: 詐騙人做facial, 小心勿中伏
2019/2/9 00:32 【 提高警覺 】( 提高警覺 )
JunkCall.org JunkCall.org 範例 XXXXX33782
公司/機構: 變態護士,護理員, 剃院友眼眉
來電情況: 白普理盲人護理安老院
2019/2/12 10:50 【 其他 】( 提高警覺 )
JunkCall.org JunkCall.org 範例 XXXXX80000
公司/機構: 極速開鎖
來電情況: 打咗好多個電話 得呢個有人聽 凌晨時段都有服務,good job.
2019/2/15 22:22 【 其他 】( White List )
JunkCall.org JunkCall.org 範例 XXXXX28720
公司/機構: 銀聯中心
來電情況: 減低信用卡利息 假既 要小心
2019/3/12 11:50 【 提高警覺 】( 使用不明來歷個人資料作推銷 )
JunkCall.org JunkCall.org 範例 XXXXX51148
公司/機構: 恆生銀行
來電情況: 閣下之恒生戶口已透支多時,請儘快清繳,否則本行會採取適當行動,以清還欠款。如已繳付,則無需理會。查詢請電2998 9661。
2019/3/14 12:36 【 提高警覺 】( 有待確認 )

 

電話號碼:
公司/機構:
來電情況:
請多提供內容資料以便分析
  • 推銷/ 可疑電話
  • 非推銷/ 可信電話
行業: 財務借貸
不明來電商業來電
其他來電
可疑來電

類型:


不明來電推銷電話


電子訊息
可疑來電
行業:類型: