English
 
 

 JUNKCALL.org 香港 6731249444 搜尋結果

也搜尋 Google | Yahoo!
小熊來電通知 小熊來電通知 +6731249444
提高警覺
2016/9/25 10:05 【 提高警覺 】( Cold Call )

提交電話

當提交進行推銷的手提號碼時,請提供更多詳細資料。 請勿提交親友電話。

JunkCall.org JunkCall.org 範例 XXXXX71951
公司/機構: 銀聯中心
來電情況: 自稱銀聯中心職員, 仲提供埋員工編號,話可以幫我減息, 一筆清卡數
2017/7/13 09:00 【 財務借貸 】( 提高警覺 )
JunkCall.org JunkCall.org 範例 XXXXX95754
公司/機構: 中國銀行 ?
來電情況: 似中介call centre
2017/8/7 21:58 【 財務借貸 】( Cold Call )
JunkCall.org JunkCall.org 範例 XXXXX62431
公司/機構: 香港社區服務機構
來電情況: 話之前做左問卷,有禮品可以拎,堅持叫你預約去拎
2017/8/7 12:44 【 提高警覺 】( 問卷/市場調查 )
JunkCall.org JunkCall.org 範例 XXXXX65940
公司/機構: 收數公司
來電情況: 自稱收數公司,打去我公司
2017/7/25 22:38 【 不詳 】( 提高警覺 )
JunkCall.org JunkCall.org 範例 XXXXX02862
公司/機構: 順豐快遞
來電情況: 聲稱順豐快遞有一份重要文件未領取
2017/7/24 10:50 【 提高警覺 】( 提高警覺 )

 

電話號碼:
公司/機構:
來電情況:
請多提供內容資料以便分析
  • 推銷/ 可疑電話
  • 非推銷/ 可信電話
行業:
不明來電商業來電
其他來電
可疑來電

類型:


不明來電推銷電話


電子訊息
可疑來電
行業:類型: