English
 
 

 JUNKCALL.org 香港 18145830982 搜尋結果

廣告電話清單資料
不會發佈到應用資料庫
財務借貸
刊登日期: 2016/9/30 【財務借貸】( Cold Call)
也搜尋 Google | Yahoo!
行業
數量
財務借貸
4
不詳
3
類型
數量
Cold Call
6
外判推銷
1
來電情況
數量
不詳
7
小熊來電通知 小熊來電通知 18145830982
財務借貸
2016/9/30 10:11 【 財務借貸 】( Cold Call )
小熊來電通知 小熊來電通知 18145830982
財務借貸
2016/9/30 09:29 【 財務借貸 】( Cold Call )
小熊來電通知 小熊來電通知 18145830982
財務借貸
2016/9/29 11:44 【 財務借貸 】( 外判推銷 )
小熊來電通知 小熊來電通知 18145830982
財務借貸
2016/9/29 11:39 【 財務借貸 】( Cold Call )
小熊來電通知 小熊來電通知 18145830982
不詳
2016/9/28 16:41 【 不詳 】( Cold Call )
小熊來電通知 小熊來電通知 18145830982
不詳
2016/9/28 09:41 【 不詳 】( Cold Call )
小熊來電通知 小熊來電通知 18145830982
不詳
2016/9/27 02:43 【 不詳 】( Cold Call )

提交電話

當提交進行推銷的手提號碼時,請提供更多詳細資料。 請勿提交親友電話。

JunkCall.org JunkCall.org 範例 XXXXX62431
公司/機構: 香港社區服務機構
來電情況: 話之前做左問卷,有禮品可以拎,堅持叫你預約去拎
2017/8/7 12:44 【 提高警覺 】( 問卷/市場調查 )
JunkCall.org JunkCall.org 範例 XXXXX95754
公司/機構: 中國銀行 ?
來電情況: 似中介call centre
2017/8/7 21:58 【 財務借貸 】( Cold Call )
JunkCall.org JunkCall.org 範例 XXXXX51105
公司/機構: 中國銀行旗下恐嚇公司
來電情況: 你卡數肯還未呀?撚樣!
2017/8/1 20:02 【 財務借貸 】( 提高警覺 )
JunkCall.org JunkCall.org 範例 XXXXX59944
公司/機構: 非法收債
來電情況: 不停電話俾欠債人親朋戚友,粗言穢語問候
2017/8/7 01:59 【 財務借貸 】( 提高警覺 )
JunkCall.org JunkCall.org 範例 XXXXX09337
公司/機構: 歐亞美創
來電情況: 稱是問卷隨機抽中,等我以為好幸運中獎,又稱抽中左有一份禮物去白馬行拎的,仲有得用198$去歐亞美創美容院做近兩千元的美容項目,做完將評價發比打電話個個人既微信,而且做完之後用銀行卡比錢仲有得拎美容院既禮物。我用歐亞美創搜尋過,很多人中伏,受害者稱一邊做美容一邊被洗腦做各種項目,心一軟就被騙了。
2017/8/4 20:17 【 提高警覺 】( 提高警覺 )

 

電話號碼:
公司/機構:
來電情況:
請多提供內容資料以便分析
  • 推銷/ 可疑電話
  • 非推銷/ 可信電話
行業:
不明來電商業來電
其他來電
可疑來電

類型:


不明來電推銷電話


電子訊息
可疑來電
行業:類型: